klej do płytek gipsowych
pojemność 5 kg
wydajność 2-3 m2

klej do płytek betonowych
pojemność 15 kg
wydajność 4-5 m2

zaprawa do spoinowania
pojemność 7 kg
wydajność 2-2,5 m2

grunt
pojemność 1 litr
wydajność max 10 m2

impregnat do kamienia
pojemność 1 litr
wydajność +/- 10 m2